Vochtbestrijding

Vocht is een sluipmoordenaar. Vochtproblemen in huis veroorzaken vaak een nare lucht en zijn gevaarlijk voor je gezondheid. Hierdoor kun je last van je luchtwegen krijgen en allergieën ontwikkelen. In het ergste geval ontstaan zelfs schimmels waar je doodziek van kunt worden.

Is het echt tijd voor vochtbestrijding?

Vochtproblemen ontstaan op verschillende manieren. Het is belangrijk dat je jouw vochtproblemen snel herkent en laat aanpakken. Bekijk daarom de lijst hieronder om te bepalen of je te maken hebt met vochtproblemen.

Waaraan herken ik vochtproblemen?

10 kenmerken van vochtproblemen:

  • Beslagen ramen
  • Schimmel in huis
  • Een muffe lucht in de ruimte
  • Ongedierte, denk hierbij aan zilvervisjes of pissebedden
  • Rottend houtwerk
  • Zoutuitslag of muurzouten
  • Vochtige binnenmuren
  • Bladderende verf
  • Hoe voorkom ik vochtproblemen?

Een veel voorkomend probleem bij vochtwering is de aanpak ervan. Mensen bestrijden vaak alleen de symptomen omdat dit eenvoudiger is. De oorzaak van het probleem blijft dan helaas bestaan en zo blijf je bezig. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Bron: https://www.aquaproved.be

VCA in Nederland halen


VCA heeft in Nederland geen wettelijke grondlegging maar dient wel als erkende checklist voor aannemers onderling. Het is dus niet de wet die van jouw bedrijf eist dat je volgens de VCA-norm werkt maar een bedrijf waar je mogelijk mee samenwerkt of in de toekomst mee wilt werken.

De meeste Nederlandse wetten kennen de regel dat je onschuldig bent tot je schuld is bewezen. Bij de Arbowet gelden andere regels. Bedrijven zijn schuldig totdat zij kunnen aantonen dat ze al het mogelijke hebben gedaan om ongevallen en onveilige situaties te voorkomen.

Haal je VCA certificaat bij Blom Opleidingen

U bepaalt zelf of u een VCA-certificaat wilt hebben; uw opdrachtgever bepaalt of u een VCA-certificaat moet hebben. Ook wanneer uw opdrachtgever geen VCA eist, is er alle reden om het certificaat alsnog te halen. Want veilig en gezond werken is goed voor uw bedrijf én uw medewerkers.

Het VCA-certificaat is drie jaar geldig, mits u aan de eisen blijft voldoen. De certificatie-instelling komt ieder jaar langs om dit met een tussentijdse audit te controleren. U moet eventuele tekortkomingen binnen drie maanden wegwerken. Lukt dit niet, dan wordt de geldigheid van uw certificaat opgeschort.

U krijgt dan nog eens drie maanden om orde op zaken te stellen. Lukt ook dit niet, dan wordt uw certificaat ingetrokken. Wilt u na drie jaar gecertificeerd blijven? Dan moet u zich opnieuw certificeren volgens de dan geldende VCA-eisen.

Bron: www.blomopleidingen.nl